H. Dahlmark

HÅKAN DAHLMARK

Håkan Dahlmark född enligt kyrkoboken Dalby i Värmland 17/8, 1832 inskriven i Timrå kyrkobok husförhörslängd Norrberge som född 7/8. Änkemannen Håkan Dahlmark Wifsta dog den 24/12, 1912.

Vid flytten från Likenäs 1850 står han nämnd som drängen Håkan Kansson.Dahlmark finns noterad som anställd vid Indalsälfens flottningskompani 1887.