Vapnet

FAMILJEVAPNET

Efter Svenska Nationalkommitténs, för Genealogi och Heraldik, yttrande den 5 juni 2012 har Svenska vapenkollegiet i Svenskt Vapenregister den 10 september 2012 intagit följande vapen.

 

SKÖLD:

I blått en hoppande Skvader av guld åtföljd av en dexter snedstam av guld belagd med två uppväxande tallar.

 

HJÄLMTÄCKE:

Blått fodrat med guld.

 

HJÄLMPRYDNAD:

En solfjäder av guld med blå fjädrar.

 

 

Familjen Kühne har upplåtit familjevapnet för medverkan i kommersiellt syfte genom SkvadernEvent i samverkan med

CHProdukter F & D och Lundegård.