ABOUT

1874  -  2012  -  2024

Skvadern på 2000-taletVår strävan är att lyfta Skvadern som symbol och varumärke och ge Håkan Dahlmark en rättmätig plats i vår kulturhistoria och platsidentitet.


Den knyter ihop vår region genom att manifestera såväl naturen med dess mystik och folktro som staden, med träpatroner, arbetarrörelse, idrottsrörelse, feminism, särpräglad humor och berättartraditioner och lyfter upp detta i en nutida och framtida kontext.


Våra intentioner är att samla olika perspektiv och berättelser om och kring Skvadern och låta dessa hamna under "The Skvader of Sweden" och dess vingar


Ett starkt varumärke som manifesterar och befäster vår region i ett nationellt och globalt sammanhang och gör det med såväl djup som bredd.


En markör för styrka att stå emot det onda i tiden.VÅR BUTIK

 & handelsplats på webbenHär erbjuder vi/er dig att bli en del den mytomspunna skrönan genom att erbjuda olika profil- och presentgåvor.


Bli en "Skvadersupporter" och som sådan, viktig del för att lyfta "The Skvader of Sweden" in i framtiden och på så sätt levandegöra vårt förflutna på ett hedervärt och bildande sätt.  


THE SKVADER OF SWEDEN

Skvadern på 2000-talet, uppdaterad, mer mytisk, mer levande, mer skräckinjagande, mer skyddsängel.


Med vingar och klor redo att kämpa mot det onda och för det goda i tiden.


Med rötterna i vår lokalhistoria och våra berättartraditioner är "The Skvader of Sweden" ett globalt väsen i vardande med kunskap, humor i samverkan och samförstånd.


"The Skvader of Sweden" är ett registrerat varumärke.